Het garnizoen van 's-Hertogenbosch


Garn..1* Bestedingen van de dienst der Fortificatiën in de Vesting 's-Hertogenbosch; in het bijzonder ten behoeve van de Citadel
Garn..2* Rond Crèvecoeur; de geschiedenis van een vergeten fort   
Garn..3* De vestiging 's-Hertogenbosch; genoemd in de brieven van de Directie van de Dienst der Genie in Noord-Brabant 1735 = 1952  
Garn..4 De aanbesteding op 22 februari 1744 van de Barakken in de Mortel   
Garn..5*

Bouwverkeer Citadel

 
Garn..6* Het bouwen van een enkele Block en twee dubbele Blocken Baracquen in de Tolbrug  
Garn..7* Het Kruithuis en zijn omgeving gelegen in de wijk M. langs de Zuid-Willemsvaart te 's-Hertogenbosch  
Garn..8* Het Corps Muziek der Dienstdoende Schutterij van de Stad 's-Hertogenbosch  
Garn..9*

Roffel Tamboers = Taptoe Tamboers.

Een verzameling gegevens over trommen.  

 
Garn..10* Programma's van een aantal concerten uit 1894 gegeven door het Stafmuziek van het 23e Regiment Infanterie o.l.v. de Kapelmeester Bern. J.A. Rehl  
Garn..11 Wachtgebouw Citadelkazerne  
Garn..12 De Profoost van het Garnizoen 's-Hertogenbosch  
Garn..13* De Stadhouderstoren binnen de Vesting 's-Hertogenbosch  
Garn..14* De brandstichting in de Paardenstallen aan de Parade (1903)  
Garn..15* Bomen en Plantagiën op de Stadswallen  
Garn..16 Het gesmeed ijzeren stuk geschut Stuer Ghewalt ook genaamd de "Booze Griet"  
Garn..17 De getrokken en bereden eenheden van 's-Lands Krijgsmacht in het Garnizoen van deze stad  
Garn..18 De historie van de vestingwerken aan de Westwal  
Garn..19 De Belgische Revolutie van 1830